Algemene voorwaarden

 

Op alle KONDAR overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

 

Download de algemene voorwaarden van KONDAR Overheid b.v. (.pdf)

Download de algemene voorwaarden van KONDAR IT b.v. (.pdf)