Stelling maart
op 09 Mar 2016, 13:11

De Waarderingskamer speelt een belangrijke rol ten aanzien van het toezicht op de uitvoering van de Wet WOZ. Zelf geeft men hierover aan dat zij 'het vertrouwen bevordert in een adequate uitvoering van de Wet WOZ'. In haar rol van toezichthouder heeft de Waarderingskamer actief contact met gemeenten. Daarnaast heeft zij zitting in diverse landelijke overlegorganen als gesprekspartner. Twee maal per jaar worden alle gemeenten in Nederland gecontroleerd door middel van een enquête en daarnaast voert de Waarderingskamer bij diverse gemeenten inspecties ter plaatse uit.

Wat vindt u hiervan? Is de Waarderingskamer een papieren tijger en ontbeert zij de noodzakelijke slagkracht? Of biedt zij de broodnodige structuur waar we met z’n allen behoefte aan hebben?

Kortom, wij stellen uw mening erg op prijs en zien uit naar uw reactie op deze stelling! Praat mee op LinkedIn!

Berichten (0)

Er zijn nog geen berichten geplaatst

Voeg een bericht toe