GABA-autorisaties op de schop

Voor gemeenten is het mogelijk om persoonsgegevens van personen die niet ingeschreven zijn in de eigen gemeente maar waar de gemeente wel een relatie mee onderhoudt te raadplegen via de GBA-V. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft hiervoor in 2011 zogenaamde autorisatieregels opgesteld. Immers, de autorisatie van het raadplegen van persoonsgegevens hangt af van de wettelijke taak die wordt uitgevoerd.

Als voorbeeld kunt u denken aan het verlenen van een vergunning aan iemand die een horecabedrijf of een slijtersbedrijf uitoefent op basis van de Drank en Horecawet. Of het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen op basis van de Gemeentewet. Taken die op basis van wet- en/of regelgeving het gebruik van actuele persoonsgegevens rechtvaardigen.

Dit jaar worden deze zogenaamde GABA-autorisaties aangepast. Aanleiding van deze aanpassing is meervoudig. Het gaat hierbij enerzijds om wijzigingen die gemeente zelf hebben aangevraagd en anderzijds wijzigingen die ervoor zorgen dat de verschillende gegevensset per taakveld geen onderlinge inconsistenties meer vertonen. De RvIG is vooralsnog voornemens om de wijzigingen per 1 juli 2018 in te laten gaan.

Bron: RvIG.

 

 

Berichten (0)

Er zijn nog geen berichten geplaatst

Voeg een bericht toe