Stelling november
op 01 Nov 2016, 11:47
  • Hondenbelasting

De overlast (lees uitwerpselen) die (huis-)dieren veroorzaken moet opgeruimd worden indien de eigenaren dat niet zelf doen. Daarom dient er zowel op honden als op katten als op paarden belasting geheven te worden!

Wat is uw mening of zijn uw ervaringen? Reageer via onderstaande mogelijkheid of praat mee opĀ LinkedIn.

Berichten (1)

Hans van Bree op 01 november 2016, 13:06

Terwijl de bezitters van een hond in mijn wijk keurig met hondenpoepzakjes rondlopen terwijl zij met hun hond naar de daartoe aangewezen hondenpoepzone lopen, bevinden zich in mijn straat dagelijks tussen de 5 en 15 loslopende katten die -ook mijn keurige perk- ernstig bevuilen. De houders/houdsters van katten blijken vervolgens niet ontvankelijk als je hen er op aanspreekt er overlast van te ondervinden.
Een zekere mate van ontmoedigingsbelasting op het hebben en houden van katten zou -uit het oogpunt van bevuiling van onze tuinen en grond- zeker gerechtvaardigd zijn, hoewel onze wetgever daar niet in voorziet.
Het opsporen van (de houders van) honden is voor de belastingheffer redelijk uit te voeren. Het opsporen van katten echter niet of nauwelijks.
En het feit dat men hondenbelasting heft op grond van het feit dat het object waarvoor belasting betaald dient te worden (de hond) eenvoudig opgespoord kan worden en daardoor praktisch uitvoerbaar is, en daarentegen het opsporen van katten niet, acht ik een vorm van onrechtvaardigheid jegens hondenbezitters.
Het geeft naar mijn mening blijk van een niet-objectieve en daardoor onbillijke en selectieve heffing. In eenvoudige woorden, voor hondenpoep (wat hij/zij vaak opruimt) moet de -bezitter belasting betalen, voor de ontlasting van een kat (zoals eerder geschetst een veel groter issue hier in mijn wijk) de katteneigenaar niet.
Paarden komen niet of nauwelijks in verstedelijkt gebied dus zijn geen significant issue in dit verhaal.
Overigens bezit ik hond noch kat, en is mijn betoog uitsluitend gericht op de belasting an sich.
Ik wacht het respons met belangstelling af!
met vriendelijke groet,
Hans van Bree

Voeg een bericht toe