Informeel bezwarentraject

De burger centraal

Beschrijving

Veel gemeenten stimuleren burgers telefonisch contact te leggen, alvorens een bezwaarschrift in te dienen. Dit bespaart tijd en geld. KONDAR heeft onderzoek gedaan naar het behandelen en procesmatig verwerken van deze flitsbezwaren. Wij maken bij het uitvoeren van WOZ-projecten gebruik van de webapplicatie TACCENT. In het kader van de flitsbezwaren is in TACCENT een aparte wizard opgenomen, waarin het complete proces wordt geregistreerd en bijgehouden. Niet alleen wordt het proces gemonitord, maarook kan een ambtshalve mutatie worden aangemaakt indien naar aanleiding van het onderzoek blijkt dat de waarde te hoog is vastgesteld.

Dit proces is inmiddels met groot succes uitgevoerd bij een aantal van onze relaties. De flitsbezwaren bleken het aantal bezwaarschriften aanzienlijk te verminderen. Naast de vermindering van het aantal ingediende bezwaren, zijn de reacties van belanghebbenden positief. De burger voelt zich gehoord door de gemeente. In enkele gevallen wordt een bezoek afgelegd door de taxateur (vaak op dezelfde dag dat belanghebbende telefonisch contact heeft gezocht). Ook dit wordt over het algemeen als zeer positief ervaren.

 

 

Details
  • Wij werken met een speciaal voor dit doel ontwikkelde App
  • Ervaringscijfers wijzen uit dat burgers een informeel bezwarentraject als heel positief ervaren
  • Duidelijke afname van bezwaarschriften
Meer informatie opvragen