Kwaliteitscontrole WOZ

Innovatieve controles

Beschrijving

“Velen hebben mond genoeg om iemands werk te kraken, maar zelden hand genoeg om beter werk te maken”. Als het gaat om WOZ-taxaties zit in het voorgaande zeker een kern van waarheid. Immers; niets is makkelijker dan kritiek te leveren op werk van een ander.  Het doel van een controle zou moeten zijn dat met een frisse blik wordt gekeken naar de resultaten van de herwaardering, waarbij aanbevelingen worden gedaan om te komen tot een (nog) hoger kwaliteitsniveau. 

U kunt op verschillende manieren invulling geven aan een kwaliteitscontrole van uw WOZ-administratie:

1. Quickscan Stuf-TAX

Na de aanlevering van een Stuf-TAX bestand, worden direct circa 80 controles op dit bestand uitgevoerd. Deze controles bestaan voor een deel uit volledigheidscontroles, maar vooral de waarschijnlijkheidscontroles maken deze tool uniek. De resultaten hiervan worden u via TACCENT beschikbaar gesteld, waarbij u tevens een toelichting ontvangt op de uitgevoerde controles.

2. Quickscan uitgebreid met analyse van te koop staande woningen

De SLURP IT module van TACCENT verzamelt op internet de vraagprijzen van woningen die te koop worden aangeboden. Naast de vraagprijzen worden ook objectieve objectkenmerken verzameld, zoals bouwjaar, inhoud, oppevlakte en perceelsoppervlakte. Met behulp van deze gegevens kunnen wij snel en efficiënt voor u inzichtelijk maken welke objecten extra aandacht behoeven.

3. Quickscan, analyse te koop staande woningen en schaduwtaxaties woningen

De waarderingsmodellen van TACCENT zijn bijzonder geschikt voor het uitvoeren van schaduwtaxaties. Dit zijn waarden die geautomatiseerd worden berekend op basis van de kenmerken in uw bestand, gecombineerd met verkoopcijfers. De waarderingsmethodiek van TACCENT is nadrukkelijk niet gebaseerd op peilpunten, maar het betreft een innovatieve wijze van modelmatig waardebepalen. Dit betekent dat er geen oude WOZ-waarden worden gebruikt om een conceptwaarde te bepalen. Deze schaduwtaxaties worden in een korte tijd uitgevoerd waarbij de resultaten afhankelijk zijn van de kwaliteit van het WOZ-bestand. Naar aanleiding van de resultaten kunnen wij u eenvoudig aanbevelingen doen op het gebied van optimalisatie van objectkenmerken of verbetering van processen.

Details
  • Praktisch en efficiënt
Meer informatie opvragen