Kwaliteitsmanagement

Regie behouden

Beschrijving

Heeft u de uitvoering van de processen belastingen en WOZ uitbesteed aan een samenwerkingsverband, of bent u een samenwerkingsverband die kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan? De kwaliteitsmanagers van KONDAR delen graag hun ervaring en kennis met u. Door middel van een periodieke controle van de juistheid en volledigheid van de gemeentelijke data wordt de kwaliteit van uw data geborgd. Als u de uitvoering van gemeentelijke belastingen of WOZ heeft uitbesteed dan kunt u op deze manier zorgen dat u de regie behoudt en kunt monitoren hoe de kwaliteit van uw bestanden is. Taxeert u zelf? Dan begrijpt u zeker ook de behoefte om controle te houden op processen en data.

KONDAR begeleidt u graag bij de monitoring van kwaliteit. Onze specialisten kunnen dit proces helemaal van u overnemen, of meedenken en adviseren over hoe u dit zelf kunt doen. Hierbij maken we gebruik van onze geautomatiseerde tools en de kennis en ervaring die we het afgelopen decennium hebben opgedaan op het gebied van lokale belastingen, BAG en WOZ. We maken graag samen met u afspraken over de te controleren data, de controlefrequentie en de wijze van presentatie van de resultaten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van managementrapportages waarin op een constructieve wijze verbetervoorstellen kunnen worden gedaan . Kortom; wij denken graag met u mee over WOZ kwaliteitsmanagement.

 

 

Details
  • Borging van kwaliteit
  • Onze consultants behouden samen met u of zelfstandig de regie
  • KONDAR beschikt over innovatieve kwalteitstools
Meer informatie opvragen