Remote beheer

Functioneel beheer op afstand

Beschrijving

Remote beheer houdt in dat wij uw distributiesysteem, bijvoorbeeld de Makelaarsuite of Key2Datadistributie, op afstand beheren. Door middel van gericht kwaliteitsoverzichten en beheerrapportages zijn wij in staat het beheer op een zeer efficiënte wijze uit te voeren. Dit ziet u direct terug in de kosten, de kwaliteit en de proactieve ondersteuning.

Wij controleren dagelijks of binnengemeentelijke afnemers mutaties ontvangen waarop zij zijn geabonneerd. De werking van het berichtenverkeer kunnen wij meerdere keren per dag controleren zodat u niet na een langere periode erachter komt dat u wellicht mutaties mist.

Periodiek ontvangt de gemeente, per applicatie, een rapportage met een overzicht van de fouten en gekoppelde gegevens.

Afnemers moeten worden voorzien van de juiste gegevens. Op dagelijkse basis controleren wij of er zogenaamde foutmeldingen zijn die een mutatiestroom op een basisgegeven kunnen belemmeren. Het herstel hiervan is slechts het reactief beheer op de gegevensset. Wij gaan verder in het beheer. Door middel van uitgekiende rapportages weten wij ook de “verborgen” fouten in uw datadistributiesysteem te vinden. Deze hiaten worden hersteld en teruggekoppeld aan de afnemers, dit verstaan wij onder proactief beheer.

Bij upgrades en updates van het datadistributiesysteem wordt systeembeheer tijdig geïnformeerd. Functionele wijzigingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en getoetst. Bugs en andere onvolkomenheden van het systeem worden door ons aangemeld bij de helpdesk van de leverancier. Uiteraard bewaken wij ook de afhandeling hiervan. Daarnaast volgen en nemen wij actief deel aan diverse fora over de werking van datadistributiesystemen.

Details
  • Kostenbesparing
  • Deskundig beheer borgt kwaliteit
Meer informatie opvragen